صفحه آرشیو

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تاریخ تاسیس ۱۳۶۱ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یکی از پژوهشگاه های مستقل و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. زمینه های پژوهشی پژوهشگاه در قالب ۱۱…