پژوهشگاه حوزه و دانشگاه   تاریخ تاسیس ۱۳۶۱ کشور مکان استقرار ایران-قم تاریخچه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یکی از پژوهشگاه های مستقل و زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران است. زمینه های پژوهشی پژوهشگاه در قالب ۱۱ گروه پژوهشی سازماندهی شده است که بر بازنگری و اسلامی سازی علوم انسانی متمرکز می باشند […]