صفحه آرشیو

پیاده رفتن به زیارت امامان علیهم السلام

پیاده رفتن به زیارت امامان علیهم السلام

پیاده رفتن به زیارت امامان علیهم السلام ِآیا پیاده رفتن به زیارت ائمه اطهار علیهم السلام اشکالی دارد که وهابیون از آن منع می کنند؟ اینکه وهابیون مخالف این امر باشد امری است بدیهی چراکه آنان هر گونه بزرگداشت و احترام به بزرگان…