صفحه آرشیو

پیامبر اعظم

نگاه کوتاهی بر زندگانی اولین مدافع اسلام حضرت عبدالمطلب

نام و کنیه « عَبْدُالمُطَّلِب بن هاشم بن عبدمناف (۱۲۷-۴۵ قبل از هجرت، ۵۰۰-۵۷۹م) یا همان «شیبة الحمد بن هاشم بن عبد مناف‏»؛ نیای پیامبر اسلام(ص) بود که او را «شیبة الحمد» نامیدند؛ به دلیل آن‌که موى سپیدی در سر داشت. « نام او شیبه، کنیه‌اش …

شخصیت پیامبر اعظم صل الله علیه و آله و سلم از دیدگاه دانشمندان غیر مسلمان

شخصیت آسمانی و سیمای ملکوتی پیامبر گرامی اسلام(ص) که چهارده قرن قبل از جانب خداوند متعال، به رسالت و رهبری جهانیان معبوث گردید و کتاب آسمانی قرآن را که مجموعة سخنان خدای یگانه و جامع کلیات تعالیم علمی و عملی و معجزة باقیة او است، برنامه…