صفحه آرشیو

پیامبر اکرم صل الله علیه

بیانیه دبیر کل مجمع جهانی شیعه شناسی در پی اهانت به ساحت مقدس رسول اعظم صل الله علیه و آله

بسم الله الرحمن الرحیم اسلام ذاتا ظلم ستیز و عدالت محور میباشد، دین اسلام بنا بر رسالت ذاتی حقیقت طلبانه خود در این مقطع از تاریخ در مقابل نظام ظالمانه لیبرالیسم غرب و اباحیگری اخلاقی آن موضع گیری کرده است و همین  مسأله نقطه عطف مبارزه…