صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ،حصار رسالت

پیامبر اکرم (ص) ،حصار رسالت

پیامبر اکرم (ص) ،حصار رسالت هنگامی که رسول خدا (ص) از غزوه خیبر بازگشت، اسامه بن زید را با گروهی از اسب سواران به یکی از روستاهای یهودی نشین در ناحیه فدک فرستاد تا آنها را به اسلام فراخواند. یکی از مردان یهودی به نام «مرداس بن…