صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، انسان و جامعه

پیامبر اکرم (ص) ، انسان و جامعه

پیامبر اکرم (ص) ، انسان و جامعه رسول اکرم (ص) در مورد مردی سؤال کرد. به او گفته شد: فلانی به تنهایی عبادت می‌کند.پیامبر کسی را نزد او فرستاد، او نزد پیامبر آمد.پیامبر به او فرمود: بدان که بودن با مسلمانان در یک سرزمین از سرزمین‌های زندگی…