صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، بخشش

پیامبر اکرم (ص) ، بخشش

پیامبر اکرم (ص) ، بخشش از ابی عبد الله (ع) چنین روایت شده است: پیامبر خدا (ص) هیچ گاه درخواست هیچ سائلی را رد نمی‌فرمود، اگر تمکن مالی داشت، او را از آن بهره‌مند می‌ساخت، در غیر این صورت می‌فرمود: خداوند به تو از نعمت‌هایش…