صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، به خاطر عدالت

پیامبر اکرم (ص) ، به خاطر عدالت

پیامبر اکرم (ص) ، به خاطر عدالت یکی از با شخصیت‌ترین زنان قریش از طایفه بنی مخزوم در روزگار پیامبر (ص) در جنگ فتح مکه مرتکب سرقت شد، گفتند: چه کسی در این باره با پیامبر صحبت می‌کند؟گفتند: کسی جرأت بر این کار (شفاعت زن دزد) ندارد که با…