صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، تا راستگو باشند

پیامبر اکرم (ص) ، تا راستگو باشند

پیامبر اکرم (ص) ، تا راستگو باشند عبدالله بن عامر بن ربیعه گفت: زمانی که کودک بودم و برای بازی به بیرون رفته بودم، رسول اکرم (ص) به خانه ما آمد.مادرم به من گفت: ای عبدالله، بیا تا چیزی به تو بدهم.رسول خدا (ص) فرمود: چه چیزی می‌خواهی به…