صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، تا عمل مبارک باشد

پیامبر اکرم (ص) ، تا عمل مبارک باشد

پیامبر اکرم (ص) ، تا عمل مبارک باشد پیامبر (ص) در روزهای پایانی عمر شریف خود و با وجود بیماری شدید به بلال فرمود: ای بلال! همه مردم را جمع کن.مردم جمع شدند. رسول خدا (ص) عمامه بر سر بست، بر کمان خود تکیه داد و وارد مسجد شد و بالای منبر…