صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، تقوی، دژ جامعه است

پیامبر اکرم (ص) ، تقوی، دژ جامعه است

پیامبر اکرم (ص) ، تقوی، دژ جامعه است رسول اکرم (ص) وقتی تصمیم به جنگ با مردم مکه گرفت، ابوقتاده و محکم بن جثامه لیثی را با هشت نفر به شاخه‌ای از قبیله اِضَم فرستاد تا مردم گمان کنند که رسول خدا (ص) قصد حرکت به آن ناحیه را دارد و اخبار در…