صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، زبان، معیار سنجش انسان است

پیامبر اکرم (ص) ، زبان، معیار سنجش انسان است

پیامبر اکرم (ص) ، زبان، معیار سنجش انسان است معاذ بن جبل گفت: در غزوه تبوک با رسول اکرم (ص) بودیم. باد شدیدی وزید. مردم از هم جدا شدند؛ من نسبت به آنها به رسول خدا (ص) نزدیک‌تر بودم. به فکر افتادم و با خود گفتم: خلوت امروز او را غنیمت…