صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، مؤمن دو بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود.

پیامبر اکرم (ص) ، مؤمن دو بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود.

پیامبر اکرم (ص) ، مؤمن دو بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود. بعد از اینکه سپاه مشرکین در جنگ بدر شکست خورد، ده‌ها اسیر در دست مسلمانان به جا گذاشتند. برای رهائی این اسراء از قید اسارت، هر خانواده با پرداخت مقداری مال بعنوان فدیه، اسیر خود را…