صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، معیار سنجش است

پیامبر اکرم (ص) ، معیار سنجش است

پیامبر اکرم (ص) ، معیار سنجش است رسول خدا (ص) آخرین مراسم حج را در عمر گرانمایه (باعزت) خود به پایان رساند -حجه الوداع- و راه مدینه را در پیش گرفت. وقتی به محلی بین مکه و مدینه یعنی غدیرخم رسید، یاران خود را جمع کرد و درباره برتری علی…