صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، مهربانی کن تا به تو مهربانی کنند

پیامبر اکرم (ص) ، مهربانی کن تا به تو مهربانی کنند

پیامبر اکرم (ص) ، مهربانی کن تا به تو مهربانی کنند اقرع بن حابس دید که پیامبر (ص) امام حسن (ع) را می‌بوسد.گفت: ده فرزند دارم حتی یکی از آنها را تا بحال نبوسیده‌ام.رسول خدا فرمود: کسی که مهربانی نکند به او مهربانی نمی‌شود. گاهی انسان به…