صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، نردبان انفاق

پیامبر اکرم (ص) ، نردبان انفاق

پیامبر اکرم (ص) ، نردبان انفاق مردی با دو دینار نزد رسول اکرم (ص) آمد و گفت: ای رسول خدا (ص)! می‌خواهم دو دینار به شما بدهم، یعنی در راه خدا انفاق کنم.رسول خدا (ص) فرمود: آیا پدر و مادر یا یکی از آن دو را داری؟گفت: بلی.فرمود: برو و به…