صفحه آرشیو

پیدایش

پیدایش

بحران اباحه‏ گرى در تصوف

الف: مفهوم شناسى مفهوم اباحى گرىاباح، به معنى افشاکردن و آشکارکردن چیزى است، و مباح نیز به "تجویز" معنى شده است. آن‏چه در لغت امروز به اباحى‏گرى مشهور است به معنى "هرزه"، "لاابالى" و کسى است که حرام و یا سر پیچى از واجبات الهى را…

گذار به تشیع

مقدمهتصوف اسلامى، به رغم فراز و نشیب‏هاى فراوان، هم‏چنان در جوامع اسلامى حضور و بروز دارد؛ این جریان دوران تکوین خود را در قرون اولیه اسلام پیموده است، تا در اواخر قرن سوم و سال‏هاى آغازین قرن چهارم هجرى، پاى به دوران تدوین خویش…

ریشه های تصوف

ریشه کلمه ی تصوفدرباره ی اصل و ریشه ی تصوف با اختلاف مواجه شده، آرای گوناگونی در کتب صوفیه و به مناسبت ریشه یابی لغوی آن در آثار علماء، علم لغت مطرح گردیده است، که نخستین مشکل جوینده سرچشمه تصوف بشمار رفته او را در کوچه پس کوچه های تحقیق به…

آغاز تصوف در اسلام

ورود تصوف به اسلاملفظ صوفی از هر لغتی که مشتق شده باشد خواه عربی یا غیر عربی، قدر مسلم این است که استعمال آن بنابر تحقیق مرحوم علامه محقق جلال همائی «در روزگار پیامبر شناخته نبوده است»(1) و به تحقیق دقیق مرحوم دکتر اسد الله…