صفحه آرشیو

پیدایش یهودیت

پیدایش یهودیت

انحرافات اخلاقی در شخصیت قومی یهود

در روانشناسی اسلامی بین رفتار روانی و اعتقادی همبستگی بالا و فراتر از آن وحدت یکپارچگی وجود دارد. به عبارتی می توان گفت در تمام انحرافات روانی انسان می توان ریشه های اعتقادی را نیز پیدا کرد و اصولاً هر نوع بی اعتنایی و بی توجهی به هنجارها و…

انحرافات اخلاقی در شخصیت قومی یهود

بنابر آیات متعدد قرآن کریم قوم یهود به خاطر سرپیچی از دستورات و نقض عهد الهی مغضوب و مورد لعن خداوند واقع شدند. (۱) تا آنجا که خداوند علاوه بر عذاب اخروی که شامل خشم و غضب خدا (۲)، لعنت او (۳)، نابودی اعمالشان (۴)، بی توجهی خداوند (۵)، و…

حرافات اجتماعی در شخصیّت قومی یهود [۱]

من گردنکشی شما را می دانم. اینک امروز که من هنوز با شما زنده هستم بر خداوند فتنه انگیختید، پس چند مرتبه زیاده بعد از وفات من! می دانم که بعد از وفات من، خویشتن را با الکل فاسد گردانیده، از طریقی که به شما امر فرمودم، خواهید برگشت. و در…

انحرافات اجتماعی در شخصیت قومی یهود [۲]

پول پرستی و رباخواریصفت دیگری که پرده از مال پرستی و ثروت محوری آنان بر می دارد شیوع رباخواری در میان این قوم می باشد. جالب است که بدانیم آنان برای این کار خود زمینه های شرعی و دینی هم دست و پا کرده اند:در سِفر تثنیه باب ۲۳ جمله های…

گتو، راز همبستگی شخصیت یهود در بستر زمان

زمان در گذر است و با گذر زمان ملتها و فرهنگ ها متحول و دگرگون می شوند. خصوصیاتی را از دست می دهند، و خصوصیاتی را کسب می کنند. سنت های قدیمی را کنار می گذارند و به آداب و رسومی جدید روی می آورند. اما به گواه تاریخ این گونه تغییر و تحولات به…

درباره یهود (معرفی اجمالی)

ما همگى ادعاى انسان‌دوستى و عدالت‌خواهى داریم؛ دیگران را به برادرى و دوستى و صلح و آرامش در جهان فرا مى‌خوانیم. همه ما در انتظار روزى هستیم که انسانیت از شرّ اختلافات ومصیبت‌هاى جنگ رها گردد. آیا این‌ها…

ظهور دین یهود

روایات کتاب مقدس می گوید که ابراهیم نیای عبرانیان در حدود ۱۹۵۰ پ م (۱) از اور شهر عمده ی سومری به حران و فلسطین کوچید. این داستان گویا پایه ای درست داشته باشد و چه بسا که خدای ابراهیم اصلاً یک خدای خانوادگی بود از خدایان سومر باستان.(۲)…