صفحه آرشیو

پیدایش

پیدایش

منشاءِ تصوف‌

بدون‌ مقدمه‌ و به‌ سادگی‌ می‌توان‌ گفت‌ که‌: تصوف‌ و عرفان‌ در همه‌ی‌ ادیان‌ و مذاهب‌ و حتی‌ مکاتب‌ فلسفی‌ کم‌ و بیش‌ وجود دارد. و پس‌ از این‌ همه‌ تحقیقات‌ که‌ درباره‌ی‌ پیداشدن‌ صوفی‌گری‌ و درویشی‌ و عرفان‌ انجام‌ شده‌، هنوز هیچ‌کس‌…

کلیّاتی درباره دین شینتو (۱)

واژه ی شینتو برگرفته از دو لغت چینی شِن (henS)و تائو (Tao)است. شن به معنای خدایان یا ارواح نیک و تائو یا دائو به معنای راه و طریقه است، پس در مجموع شینتو به معنای راه خدایان می باشد.ژاپنیهای باستان برای دین نژادی خویش نامی نداشتند لکن پس از…

کلیّاتی درباره دین شینتو (۲)

عقاید اصلی و اخلاقیدین شینتو ترکیبی از نگرش ها و ایده های متنوع است که اساس طریقه ی زندگی مردم ژاپن را تشکیل می دهد. این دین هیچ مؤسس تاریخی ندارد و در مقایسه با ادیان تکامل یافته نیز دارای هیچ دکترین و اصول جزمی اعتقادی نیست.بنابر اظهار…

کلیّاتی درباره دین شینتو (۳)

بخش دوم کلیّاتی درباره اسطوره شناسی شینتوچنانکه در مقدمه ذکر شد، یکی از ادوار کهن ژاپن، دوره ی یاماتو بود.دراین دوره مرکزعمده قدرت در ژاپن ناحیه ای مرکزی بود که کلانهای مختلفی آنجا را اشغال کرده بودند و امپراطوران یاماتو بر این کلانها، که…

کلیّاتی درباره دین شینتو (۴)

تعریف کامیدر ژاپن قدیم واژه ی کامی به گونه ای توصیفی برای هر چیز اسرار آمیز، فوق طبیعی یا مقدس بکار می رفت و هر چیز، هر تشخص و هر قدرتی که دارای نیرویی برتر بوده یا مایه ی هیبت و حرمت بود به عنوان کامی توصیف می شد. در واقع این واژه در زبان…

کلیّاتی درباره دین شینتو (۵)

پرستش کامیهاازآنجا که در دین شینتو همواره موضوع پرستش، کامیها بوده اند، پس ازدیرباز متناسب با انواع کامیها در ژاپن طبیعت پرستی و دنیا پرستی معمول بوده است که به اختصار به بررسی آن می پردازیم. الف-پرستش مظاهر طبیعت: ۱-الهه خورشید (۱)پرستش…