صفحه آرشیو

پیشگامترین کسی که اسلام آورد

پیشگامترین کسی که اسلام آورد

پیشگامترین کسی که اسلام آورد سؤال:از نظر نقلهای تاریخی، پیشگامترین کسی که اسلام آورد که بود؟ جواب: بسیاری از محدّثان و تاریخ نویسان نقل میکنند که پیامبر اکرم(ص) روز دو شنبه به رسالت مبعوث شد و حضرت علی(ع) فردای آن روز ایمان آورد.…