صفحه آرشیو

چرا امام حسن عليه السلام قيام نكرد

چرا امام حسن علیه السلام قیام نکرد

چرا امام حسن علیه السلام قیام نکرد شاید برای پاره‎ای از خوانندگان این سؤال پیش بیاید. چرا حضرت مجتبی ـ‎علیه السّلام‎ـ قیام نکرد، و با معاویه از در سازش در آمد با آنکه نه شجاعت و قوت قلب او کمتر از برادر بود و نه فداکاری و علاقه و اهتمام…