صفحه آرشیو

کارگاه های تخصصی شیعه شناسی

کارگاه‌های تخصصی شیعه شناسی در لرستان برگزار می‌شود

۱-کارگاه‌های تخصصی شیعه شناسی در لرستان برگزار می‌شود رئیس مجمع جهانی شیعه شناسی به وجود یک هیئت مدیره ۷ نفره در مجمع جهانی شیعه شناسی اشاره و عنوان کرد: دبیر کلی این شورا به عهده بنده است و یک شورای علمی ۱۵ نفره که از اساتید برجسته قم…