صفحه آرشیو

کارگاه

گزارش کارگاه شیعه شناسی نیم سال اول ۹۸ قم

گزارش کارگاه شیعه شناسی نیم سال اول 98 قم به نام خدا گزارش کارگاه شیعه شناسی نیم سال اول 98 به لطف خداوند کارگاه شیعه شناسی نیم سال اول با موفقیت به پایان رسید این دوره در قالب سه کلاس درسی روزهای سه شنبه 3 الی 5 ؛ پنجشنبه صبح 8 الی 10…