صفحه آرشیو

کافر

چرا بعضی از مؤمنان سخت و بعضی از کافران آسان جان می‌دهند؟

چرا بعضی از مؤمنان سخت و بعضی از کافران آسان جان می‌دهند؟ قبلاً یادآور شدیم که اصل وجود مرگ برای همه افراد یکسان می‌باشد و آن جان دادن و خروج نفس از بدن است، ولی نمی‌توان تساوی قبض روح همه افراد را پذیرفت، زیرا طبق آیات و روایات، جان دادن…

آیا منکرین امامت ائمه اثنی عشری کافر هستند؟

آیا منکرین امامت ائمه اثنی عشری کافر هستند؟ پاسخ در پاسخ از این سوال ها باید گفت: اولا، شیعیان هرگز قائل به تکفیر اهل سنت نیستند، بلکه آنان را برادران خود می دانند. ثانیا، اگر در کتابی از کتب علمای شیعه، تکفیری صورت گرفته باشد، دلیل بر…