صفحه آرشیو

کانون توحید لندن

کانون توحید لندن

کانون توحید لندن تاریخ تاسیس ۱۹۷۳ کشور مکان استقرار انگلستان-لندن تاریخچه در بهار سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳)، جمع محدودی از دانشجویان ایرانی دانشگاه های شهر لندن با تشکیل جلساتی در منازل خود، پایه گذار آغاز مجموعه ای…