صفحه آرشیو

کرامات

کرامات

کرامات امام زمان (عج) در جبهه‌ها

قبل از عملیات والفجر مقدماتی بود، شب جمعه برادران درخواست کردند که برای خواندن دعای پر فیض کمیل در مسجد پادگان جمع شویم. یکی از دوستان نابینا بود و جایی را نمی‌دید. قبل از اعزام... (شهید محمد کمالیان)برای هر انسانی پیش می‌آید که…

کرامات امام زمان (عج) در جبهه‌ها

قبل از عملیات والفجر مقدماتی بود، شب جمعه برادران درخواست کردند که برای خواندن دعای پر فیض کمیل در مسجد پادگان جمع شویم. یکی از دوستان نابینا بود و جایی را نمی‌دید. قبل از اعزام... (شهید محمد کمالیان)برای هر انسانی پیش می‌آید که…

کرامات امام زمان (عج) در جبهه‌ها

قبل از عملیات والفجر مقدماتی بود، شب جمعه برادران درخواست کردند که برای خواندن دعای پر فیض کمیل در مسجد پادگان جمع شویم. یکی از دوستان نابینا بود و جایی را نمی‌دید. قبل از اعزام... (شهید محمد کمالیان)برای هر انسانی پیش می‌آید که…

دیدار حضرت یک ساعت به اذان صبح!

آقای قاضی زاهدی نقل کردند:« سال ۱۳۵۴ هجری شمسی، صبح جمعه ای، بعد از دعای ندبه در منزل خود در قم، با یکی از رفقای موثق اهل علم به نام « آقای حسینی » نشسته بودیم و صحبت در پیرامون مقام حضرت مهدی ارواحنا فداه به میان…

شفا یافتن راننده تاکسی

آقای علی اکبر رضا بابایی راننده تاکسی قم، شرح توسلش را به حضور امام عصر (علیه السلام) چنین نقل کرد:« حدود سال ۱۳۵۷ شمسی، یک شب از خواب بیدار شدم احساس درد شدیدی در پهلو نمودم به نحوی که از فشار درد، پهلویم نزدیک به پاره شدن بود.به…