صفحه آرشیو

کربلا و غلبه ي جنود عقل بر جنود جهل

کربلا و غلبه ي جنود عقل بر جنود جهل

کربلا و غلبه ی جنود عقل بر جنود جهل (۲)

کربلا و غلبه ی جنود عقل بر جنود جهل (۲) د. عقل و فلسفه ی بعثت پیامبرانقرآن درباره ی هدف بعثت پیامبر اسلام می فرماید: « هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم یتلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه ». (۱) پس تزکیه انسان ها از اهداف…

کربلا و غلبه ی جنود عقل بر جنود جهل (۱)

کربلا و غلبه ی جنود عقل بر جنود جهل (۱) آیا در حادثه ی عاشورا جنود عقل بر جنود جهل پیروز شده است؟ سؤال:در روایتی از امام صادق (علیه السّلام) خواندم که برای عقل و جهل سربازانی است، آیا درست است که در تحلیل حادثه ی عاشورا گفته شود جنود عقل…