صفحه آرشیو

کرونا

ویروس کرونا و شفا با توسل به اهل بیت علیهم السلام

شبهه: قبلا می گفتند حرم امامان و امامزادگان شفا می دهد، ولی الان به خاطر جلوگیری از بیمار شدن مردم آنها را می بندند! دنیای ما دنیای اسباب و مسببات است که در آن هر معلولی علت خاص خود را دارد همچون انبساط فلزات که معلول حرارت است. بیماری…

شیعه پاسخ می دهد

با توجه به بحران کرونا رابطه دین و علم را توضیح دهید؟ پاسخ : -دین نه تنها در برابر علم نایستاده بلکه همواره مشوّق آن هم بوده است؛ از این رو افرادی که با علم خویش ابتدا به خود و سپس به مردم خدمت می‌کنند، جایگاهی خاص نزد خداوند دارند.…