صفحه آرشیو

کفر

چرا خداوند کفر را می‌بخشد اما شرک را نمی‌بخشد؟

پاسخ  ۱٫ در این زمینه باید گفت که «کفر» اقسام مختلفی دارد، و «شرک» نیز یکی از اقسام آن محسوب می‌شود؛ لذا این مسلم نیست که «کفر» به طور مطلق بخشودنی باشد، بلکه کفر افرادی مانند مستضعفان فکری قابل بخشش است. بنابر این، از این جهت فرقی میان…

آیا منکرین امامت ائمه اثنی عشری کافر هستند؟

آیا منکرین امامت ائمه اثنی عشری کافر هستند؟ پاسخ در پاسخ از این سوال ها باید گفت: اولا، شیعیان هرگز قائل به تکفیر اهل سنت نیستند، بلکه آنان را برادران خود می دانند. ثانیا، اگر در کتابی از کتب علمای شیعه، تکفیری صورت گرفته باشد، دلیل بر…