صفحه آرشیو

کوتاه کردن مدت غیبت با دعا و تضرع

کوتاه کردن مدت غیبت با دعا و تضرع

کوتاه کردن مدت غیبت با دعا و تضرع خلاصه پرسش همانگونه که بنی اسرائیل با ناله و دعا، مدت گرفتاری خود را کاهش دادند، آیا ما نیز با دعا و تضرع می‌توانیم از مدت غیبت امام مهدی(عج) بکاهیم؟ پرسش ۱٫ آیا روایت زیر در…