صفحه آرشیو

گردشگری و معنویت

برگزاری دومین پیش‌نشست کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت در جمکران

برگزاری دومین پیش‌نشست کنفرانس بین‌المللی گردشگری و معنویت در جمکران ‌به گزارش‌ روابط عمومی مجمع جهانی شیعه شناسی، دومین پیش نشست کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت که در دهه سوم محرم سال جاری در قم برگزار خواهد شد، تحت عنوان "مبانی…