صفحه آرشیو

گریه بر امام حسین علیه السلام

گریه بر امام حسین علیه السلام

گریه بر امام حسین علیه السلام مسئله انسان سازی، جامعه سازی و انتقال فرهنگ شیعی به نسل بعد، در مجالس امام حسین علیه السلام، قوی تر نیز می باشد؛ زیرا ماهیت قیام امام حسین علیه السلام و نیز آموزه های تربیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی عاشورا،…