مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: گستره جغرافیایی

تصوف در آفریقا (۱)

مدت ها قبل از استقرار نهایى اسلام در افریقا، مردان مقدس و مرشدان، با بخش هایى از این قارّه تصادفاً ارتباط پیدا کرده بودند. [۱]

ادامه مطلب »

تصوف در آفریقا (۲)

فرقه تیجانیّه فرقه تیجانیّه، که توسط شیخ احمد بن محمد تیجانى (۱۲۳۰ق /۱۸۱۵م ـ ۱۱۵۰ق /۱۷۳۷م)، پایه گذارى شد، بعد از شکل گیرى بلافاصله مورد

ادامه مطلب »