صفحه آرشیو

گناه قوم نوح

گناه قوم نوح

گناه قوم نوح پرسش : عمل قبیح مردم حضرت نوح(ع) چه بود؟ منظورم این است مثلاً زمان لوط عمل قبیح مردم همجنس بازی بود، زمان حضرت ابراهیم(ع) بت‌پرستی بود و... زمان حضرت نوح(ع) عمل قبیح مردم چه بود؟ پاسخ اجمالی ماموریت همه…