بیست و ششم رمضان
۳۱ خرداد ۱۳۹۶

۱- نزول سى صحف به حضرت ادریس پیغمبر (علیه السلام) ۲- وفات علامه آقا محمد جمال الدین خونسارى معروف به آقا جمال در سال ۱۱۲۵ قمرى