مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: تاریخچه

تاریخچه

پس از آنکه مقام معظم رهبری، سال (۱۳۸۰) را سال امام علی(ع) نامگذاری فرمودند و با احساس ضرورت و بایسته های معرفی هر چه بهتر

ادامه مطلب »