مجمع جهانی شیعه شناسی

چکیده مقالات همایش ژئوپلیتیک شیعه

چکیده:

تحولات یک دهه اخیردر خاورمیانه ،تشیع را به یکی از مهمترین کانون های توجه در مطالعات سیاسی و بین المللی تبدیل کرده است.این امر بانقشی که جوامع شیعی درسرنگونی طالبان در افغانستان و سقوط صدام حسین در عراق و دولت سازی پس از ان ایفا کردند آغاز شد.و با مبارزه جویی شیعیان درعربستان و یمن و بحرین ادامه یافت که در خلال انچه طی یک سال گذشته به بهار عربی موسوم است به اوج خود رسید.

یکی از موضوعات و مباحث مهم در جغرافیای سیاسی ،بحث همگرایی وواگرایی گروهای مذهبی و قومی می باشد.جهان اسلام به عنوان منطقه حساس ژئوپلیتیکی دارای گروهای مذهبی مختلفی است و شیعیان از جمله مهمترین گروهای مذهبی می باشند.که مرکز ثقل جغرافیایی انان درکشورهای خاورمیانه و خلیج فارس می باشد.که این کشور ها از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

محیط زندگی هر انسان برایندی از نوع اندیشه و جهان بینی اوست و فرهنگ شیعه که جلوه گاه اسلام ایران است برتمامی جلوه های زندگی ایرانی از جمله معماری و شهرسازی ب ویژه بعد از دوران صفویه تاثیر گذاشته است.شهر شیراز به دلیل موقعیت خاص جغرافیای که برخوردار است از دیرباز یکی از شهرهای مهم جهان اسلام است و بیشترین میزان رسد و توسعه را در دوران زندیه به دست می اورد.

شیعه هراسی ؛ابزار هژمونی غرب.
از جمله پدیده های مهم که از دیرباز در کانون هایرمعارض اسلام قرار داشته است،به تولید تصویری منفی از اسلام اشاره داشت که امروزه باعنوان خاص (شیعه هراسی)از ان یاد شده.ک کانون ان در ایران است.

شیعه هراسی از همان ابتدای اسلام وجود داشته است.و دشمنان شیعه همچنان با تهمت زدن به شیعه و ایجاد فضای غلط می خواهتد بر شیعه خدشه وارد کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *