مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: معاد

پاسخ شبهه آکل و مَأکول

شُبهه آکِل و مَأکول، شبهه‎ ای قدیمی در نفی و انکار معاد جسمانی که بسیاری از متکلّمان درباره آن سخن گفته‎اند. شبهه به صورت خلاصه این‌گونه است: «اگر انسانی معین غذای

ادامه مطلب »

رجعت

یکى از آرزوهاى دیرینه بشر گسترش عدالت‏ به معناى واقعى در سرتاسر گیتى است؛ و این امید و آرزو به شکل نوعى اعتقاد در ادیان

ادامه مطلب »