مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

اوباما به اسرائل حق داد

رئیس جمهور آمریکا حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه را حق اسرائیل برای دفاع از خودش دانست.

فهرست مطالب

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مراسم ضیافت افطار در کاخ سفید در اظهار نظری تازه درباره حملات رژیم صهیونیستی به نواز غزه اظهارنظر کرد و گفت اسرائیل حق دفاع از خودش را دارد.