مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

تاکید آیت‌الله‌ سیستانی بر تقویت همدلی عراقی‌ها

ما بر لزوم پرهیز از مظاهر مسلحانه خارج از چارچوب های قانونی تاکید می کنیم و از مراجع رسمی ذیربط می خواهیم که اقدامات لازم را برای جلوگیری از (ظهور) مظاهر مسلحانه اتخاذ کنند.

فهرست مطالب

حضرت آیت الله سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان عراق خواستار تقویت انس و الفت و محبت بین اقشار مختلف ملت عراق شد.

حضرت آیت الله سیستانی تاکید کرد: شهروندان باید در زمینه آنچه که پیوند انس و الفت و محبت بین اقشار مختلف آنها را تقویت می کند، تلاش کنند.

وی تصریح کرد: شهروندان عراق هچنین لازم است که از هرگونه رفتار دارای رویکرد قومی یا طایفه ای که به وحدت عراق خدشه وارد می کند، بپرهیزند.

شبکه المیادین با اعلام این خبر به نقل از حضرت آیت الله سیستانی افزود: ما از همه شهروندان بویژه در مناطق مختلط (جمعیتی) می خواهیم که بالاترین میزان خویشتنداری را به خرج دهند.

مرجع عالیقدر شیعیان عراق تصریح کرد: ما بر لزوم پرهیز از مظاهر مسلحانه خارج از چارچوب های قانونی تاکید می کنیم و از مراجع رسمی ذیربط می خواهیم که اقدامات لازم را برای جلوگیری از (ظهور) مظاهر مسلحانه اتخاذ کنند.