مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

تعدادی از دختران دانش آموز ربوده شده نیجریه‌ای آزاد شدند

فهرست مطالب

 بی بی سی نیوز ضمن اعلام خبر مربوط به آزادی تعدادی دیگر از دختران نیجریه ای که توسط بوکو حرام ربوده شده بودند به نقل از سخنگوی ارتش نیجریه اعلام کرد که عملیات برای آزادی این دختران ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی ارتش نیجریه به تعداد دختران آزاد شده از بند بوکوحرام اشاره نکرده است. در ماه آوریل گروه تکفیری بوکو حرام که قصد تشکیل دولت اسلامی در شمال نیجریه را دارد بیش از ۲۰۰ دختر دانش آموز را ربوده بود.

به نظر می رسد شبه نظامیان بوکو حرام عامل اصلی بسیاری از حملات تروریستی در سال های اخیر در منطقه به شمار می روند.

بر اساس گزارش رسانه های خبری دولت نیجریه اخیرا گفتگوهای مخفیانه و سری را با بوکو حرام برای مبادله تروریست هایی که بازداشت شده اند با دختران دانش آموز انجام داده است.در ماه اوت نیز نیروهای ارتش چاد توانسته بودند ۸۵ دختر دانش آموز را آزاد کنند.