مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

حـذف لـقب “امیــر المومنیـن” از کتـاب های ابتـدایی مـدارس مصر+ تصویر

فهرست مطالب

کاربران اینترنتی در صفحه اجتماعی فیس بوک تصویری از کتاب کلاس دوم ابتدایی مدارس مصر منتشر کردند. این تصویر به صورت گسترده در حال انتشار در صفحات اجتماعی است.

این صفحه از کتاب به داستانی از عمر بن خطاب و عبدالله بن زبیر بن عوام می پردازد که در حال عبور از یکی از مسیرهای شهر مدینه بودند. وزارت آموزش و پرورش مصر در این داستان و قبل از نام عمر بن خطاب ، لفظ امیرالمومنین را حذف نموده و فقط به لفظ امیر کفایت کرده، موضوعی که به نوعی باعث واکنش کاربران شده است.

وزارت آموزش و پرورش هم چنین در جایی دیگر لفظ کفار قریش را تغییر داده و از آنها به "رهبران مخالفان" تعبیر کرده و در مطلبی پیرامون هجرت پیامبر (صلی الله علیه و آله) به مدینه نوشته است: پیامبر (صلی الله علیه و آله) قصد هجرت به یثرب نمود، رهبران مخالف قریش از این موضوع آگاه شدند و بر علیه ایشان توطئه کردند اما خداوند وی را از این توطئه حفظ نمود.