مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

حمله خمپاره ای به مرقد امامین عسکریین (علیهم السلام)

شبکه تلویزیونی العراقیه از اصابت چند خمپاره به داخل صحن و اطراف مرقد امامین عسکریین (علیهم السلام) در سامراء خبر داد.

فهرست مطالب

شبکه تلویزیونی العراقیه از اصابت چند خمپاره به داخل صحن و اطراف مرقد امامین عسکریین (علیهم السلام) در سامراء خبر داد.

خبرها از شهید و یا مجروح شدن چند نفر در این حمله تروریستی حکایت دارد. نیروی هوایی عراق پس از این حمله تروریستی، مواضعی را که از آنجا گلوله‌های خمپاره به سوی مرقد امامین عسکریین (علیهم السلام) شلیک شده بود هدف قرارداد و آنها را کاملا منهدم کرد.