مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

در ۴ سال آینده نسل شیعه را بدست شیعه می‌سوزانیم!

اخبار رسیده از بغداد پایتخت عراق حاکی از آن است که نتایج اولیه نشان می دهد ملت عراق در انتخابات اخیر خود برای بار سوم به آقای «نوری مالکی» رأی دادند تا یک بار دیگر نخست وزیرشان شود.

فهرست مطالب

در همین راستا «نوری مالکی» بعد از این انتخابات در گفتگو با شبکه خبری المیادین گفت: آل سعود بداند که در آینده ای نه چندان دور، ریشه سعودی را از عراق می سوزانیم.

«نوری مالکی» در ادامه گفت: عربستان مسبب قتل بسیاری از هموطنان ما شده است. ما انتقام این خون های ریخته شده را خواهیم گرفت. ما ریشه تروریسم را از عراق قطع خواهیم کرد.

در پاسخ به سخنان «نوری مالکی»، یکی از شاهزادگان آل سعود گفت: مالکی خیال پیروزی نداشته باشد. ما در ۴ سال آینده نسل شیعه را بدست شیعه می سوزانیم!

وی افزوده است: «نوری مالکی» خیال کرده که با پیروزی در دوره سوم می تواند گروه های تکفیری را از بین ببرد، ولی من به مالکی و امثال او و به قوای پشتیبانیش می گویم که شما نمی توانید کاری از پیش ببرید. ما در ۴ سال آینده حکومت “مالکی” عراق را به خاک و خون می کشیم.