مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

رشته ˈتاریخ تشیعˈ در مقطع دکترا در دانشگاه اصفهان راه اندازی شد

فهرست مطالب

مدیر گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان روز شنبه در حاشیه آیین راه اندازی رسمی این رشته در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با راه اندازی این رشته موافقت کرده است و پذیرش دانشجو در آن از ترم بهمن امسال آغاز شد.

«اصغر منتظرالقائم» افزود: همچنین گروه تاریخ دانشگاه اصفهان موفق به دریافت مجوز راه اندازی رشته

«تاریخ انقلاب اسلامی» در مقطع دکترا شد و ترم جاری در این رشته دانشجو پذیرفت.

وی با بیان اینکه در هر یک از این رشته ها چهار دانشجو در مقطع دکترا پذیرفته شدند، اظهار کرد: این دو رشته با هدف تحول در علوم انسانی و نیاز دانشگاه ها برای تربیت مدرسان دروس مربوط و با توجه به اهمیت آنها در تاریخ و تمدن ایران و جهان راه اندازی شده است.

این عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفت: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان همچنین برای راه اندازی رشته

«تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی» در مقطع دکترا، نخستین بار در کشور درخواست مجوز کرده که در وزارت علوم در حال بررسی است.

منتظر القائم با اشاره به اینکه گروه تاریخ دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۴۵ آغاز به کار کرده است، افزود: این گروه یکی از قوی ترین گروه های علمی در دانشگاه اصفهان و کشور است.

وی با بیان اینکه نخستین مجوز تاسیس دوره دکترای تاریخ در دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۸۰ اخذ شد، اظهار کرد: رشته های مقطع دکترا گروه تاریخ شامل تاریخ اسلام، تاریخ ایران اسلامی و تاریخ محلی بود که از ترم جاری دو رشته جدید به آنها اضافه شد.

وی برخی از رشته های کارشناسی ارشد این گروه را تاریخ مطالعات خلیج فارس، شیعه شناسی، فرهنگ و تمدن اسلامی و تاریخ علم گرایش طب و داروسازی اعلام کرد.

این استاد دانشگاه گفت: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان دارای یکصد دانشجوی کارشناسی، ۱۵۰ دانشجوی کارشناسی ارشد، یکصد دانشجوی دکترا، ۱۴ عضو هیات علمی و یک قطب علمی است.