مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

رژیم آل خلیفه، ظلم عینی است

فهرست مطالب

سازمان دیده بان حقوق بشر در جدیدترین گزارش خود در مورد بحرین به شدت نظام دادگستری بحرین را مورد انتقاد قرار داد.

"جو استورک" معاون مدیر امور خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: اگر یک پلیس بحرین تظاهرکننده ای را بکشد و یا یک بازداشتی را به جدی کتک بزند تا بمیرد بین شش تا دو تا سال زندانی می شود اما یک تظاهرکننده که به صورت مسالمت آمیز خواهان برقراری نظام دموکراتیک است به حبس ابد محکوم می شود، مشکل بحرین در اختلال نظامی عادل نیست بلکه مشکل آن در نظام ظالمی است که کارش را به خوبی انجام می دهد، متاسفانه نظام دادگستری بحرین در اجرای کمترین میزان عدالت شکست خورده است.

در ادامه گزارش  صفحه ای سازمان دیده بان حقوق بشر آمده است: "حمد بن عیسی آل خلیفه" پس از صدور گزارش " کمیسیون مستقل تحقیق" بیش از دو سال است که تعهد داده تظاهرکنندگان را آزاد و مسئولان متخلف را مجازات کند اما این تعهد عملی نشده است.

بر اساس این گزارش دادگاه های بحرین نقش اساسی در اجرای سیاست سرکوبگرانه آل خلیفه و صدور احکام ناعادلانه دارند. در طرف مقابل بسیار نادر ذیده شده که پلیس بحرین به دلیل ارتکاب قتل های عمد و دیگر اقدامات خود مجازات شود و احکام صادر شده در حق این افراد غیر قابل گفتن است.