مجمع جهانی شیعه شناسی

سوء استفاده مخالفان حجاب از فتوای آیت‌الله سیستانی

حضرت آیت الله «سید علی سیستانی» از مراجع تقلید نجف أشرف در تازه ترین فتاوای خود در مورد حجاب در سایت رسمی خود به سوالات متنوعی درباره حجاب پاسخ داد.

از سوی دیگر مخالفان حجاب،‌ از برخی پاسخ های صادر شده توسط حضرت آیت الله سیستانی سوء استفاده کرده و تلاش کرده اند که بی حجاب را در فضای مجازی و سایت های اجتماعی مانند فیسبوک ترویج کنند.

این مخالفان حجاب با استناد به برخی فتواهای صادر شده توسط حضرت آیت الله سیستانی، نوشته اند: با توجه به اینکه یک پدر نمی تواند فرزندان خود را به پوشیدن حجاب ملزم کند، لذا حکومت نیز به طور اولی تر نمی توانند چنین کاری بکند!

گفتنی است، متن کامل پرسش و پاسخ های داده شده توسط حضرت آیت الله سیستانی به شرح ذیل بوده است:

پرسش: آیا شاعری می تواند مجلس شعر خوانی (شب شعر) برای خود ترتیب دهد در حالی که او می داند در چنان مجلسی بانوانی برای شنیدن اشعار او بی حجاب و نیمه برهنه حضور خواهند یافت؟

پاسخ: این کار در حد ذات خود مانعی ندارد اما بر آن شاعر لازم است که امر به معروف و نهی از منکر کند هرگاه شرایط چنان تکلیفی فراهم باشد.

پرسش: آیا فیلمبردای و نیز میکس فیلمهای مجالس زنانه (اغلب بی حجاب) جایز است؟

پاسخ: برای مرد جایز نیست وارد اینگونه مجالس شود و اما میکس و سایر کارها بر روی فیلم که مستلزم نگاه است اگر نگاه از روی لذت نباشد و فیلمها مستهجن نباشد اشکال ندارد.

پرسش: آیا پیروان ادیان و کتاب های آسمانی وبا دیگر کفار که اهل کتاب نیستند، می توانند وارد مساجد و دیگر اماکن عبادت و مشاهد مقدس شوند و بر فرض جواز ورود، آیا بانوان بی حجاب ایشان را به رعایت حجاب باید الزام کرد؟

پاسخ: بنابر احتیاط واجب ،ورود آنان به مساجد جایز نیست اما دیگر اماکن مقدس، مانعی ندارد وزنان باید به رعایت حجاب و پوشش اسلامی معتقد باشند در صورتی که بی حجابی آنان نوعی بی احترامی تلقی شود.

پرسش: نظر به اینکه مجالس عروسی امروزه اغلب مختلط و همراه با رقص و موسیقی است و عدم شرکت باعث کدورت آشنایان می شود، آیا شرکت در این مجالس با رعایت حجاب کامل اسلامی و عدم همراهی در اعمال آنها جایز است؟

پاسخ: مانعی ندارد و وظیفه نهی از منکر هم باید رعایت شود.

پرسش: ایا رانندگی برای خانمهاجایز است؟

پاسخ: رانندگی برای زن با حفظ حجاب اسلامی و سایر شؤون جایز است.

پرسش: اگر زن به رعایت حجاب مصمم است ولی در اثر بی احتیاطی و حواس پرتی گاهی اوقات موی از پوشش بیرون می زند ، آیا شوهر وظیفه تذکر دارد ؟ اگر آری آیا حق دارد در صورت تکرار همراه تذکر دادن با عصبانیت برخورد کند؟

پاسخ: می تواتند تذکر بدهد وموردی برای عصبانیت نیست.

پرسش: تا چه حد می توان به فرزندان در مورد نماز و حجاب اجبار کرد؟

پاسخ: نسبت به بالغین باید امر به معروف و نهی از منکر کند و بدون اجازه حاکم شرع بنابر احتیاط واجب زدن و مانند آن جایز نیست ولی می تواند از روشهایی مانند منع بعضی کمکها استفاده نماید.

پرسش: آیا مرد اجازه دارد که حجاب را به همسر و فرزندان خود تحمیل کند؟

پاسخ: مرد نمی تواند همسر خود را مجبور کند به رعایت کردن حجاب ولی می تواند او را از بیرون رفتن منع کند حتی با حجاب. پس می تواند شرط کند که اگر حجاب کامل پوشید حق دارد خارج شود. و اما در مورد فرزندان بالغ نمی تواند آنها را مجبور کند و تنها از راه تبلیغ صحیح و ارشاد و امر به معروف باید آنها را وادار نماید.

پرسش: برخی آرایشگاههای زنانه به کارگر زن، احتیاج دارند آیا یک زن مسلمان می تواند در چنین آرایشگاهی مشغول کار شود و زنان بی حجاب را اعم از مسلمان و غیر مسلمان که در برابر مردان نامحرم، آرایش کرده ظاهر می شوند، آرایش کند؟

پاسخ: اگر آرایش کردن آنان، نوعی ترویج فساد و اشاعه گناه، محسوب گردد او چنان حقی را ندارد امّا تحقّق این عنوان، بعید به نظر می رسد.

پرسش: آیا عکس گرفتن بی حجاب و بدون روسری در مجلس دوستانه اشکال دارد و اگر دوستان قول بدهند که عکس فرد را به نامحرم نشان ندهند اما بعداً نشان دهند گناه آن به عهده کیست با توجه به این که شخص به گفته دوستان خود اعتماد کند تکلیف این شخص چیست ؟

پاسخ: گرفتن عکس در چنین مواردی فی حد نفسه اشکال ندارد . مسؤولیت به عهده کسی است که عکس را نشان داده است .

پرسش: آیا نگاه کردن به عکس زن باحجابی که در عکس بدون حجاب است، جایز است؟

پاسخ: احتیاط آن است که به غیر از صورت و دو دست از آن عکس نگاه نشود و امّا صورت و دو دست بدون ریبه و لذت جنسی، جایز می باشد.

پرسش: آیا والدین حق دارند که حجاب را به فرزندان بالغ تحمیل نمایند؟

پاسخ: حق دارند ولی نه با کتک ومانند آن.

پرسش: آیا عکس انداختن بدون روسری و حجاب کامل حرام است یا نه؟ و برای ظاهر کننده نگاتیو چه حکمی دارد؟

پاسخ: فی نفسه مانعی ندارد. اگر صاحب عکس را نشناسد و نگاه با شهوت نداشته باشد اشکال ندارد.

پرسش: در صورتی که زن در محیطی امن و مطمئن یخواهد نماز بخواند که هیچ نا محرمی وجود ندارد آیا برای نماز نیاز به حجآب دارد؟ در صورت بله دلیل انرا بفرمایید؟

پاسخ: پوشش در هنگام نماز (ولو نامحرمی نباشد) لازم است.

پرسش: حکم نگاه کردن وصحبت کردن با زن مسلمان که حجاب خود را به طور کامل رعایت نمی کند چیست؟

پاسخ: اگر نگاه شهوی، یا خوف وقوع در حرام باشد جایز نیست .

پرسش: آیا نگاه کردن به مو و بدن زنان بی بندو بار اشکال دارد؟

پاسخ: نگاه کردن به بدن زنهای بی باک که اگر کسی را امر به حجاب نماید اعتنا نمیکند اشکال ندارد مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس وقوع در حرام باشد و در این حکم فرقی میان زنهای کفارو دیگر زنها نیست و همچنین فرقی نیست میان دست و صورت و دیگر جاهای بدن که معمولا آنها نمیپوشانند.

پرسش: عده ای از زنان با حجاب مسلمان، عادت کرده اند که چانه و قسمتی از زیر چانه را باز می گذارند امّا گردن را می پوشانند. آیا چنین کاری جایز است؟ و چه اندازه ای از صورت را می توان باز گذاشت و آیا گوشها را هم می توان بیرون گذاشت؟

پاسخ: صورت شامل دو گوش نمی شود، پس پوشاندن آنها واجب است امّا چانه و مقدار اندکی از زیر چانه، در حکم صورت می باشد.

پرسش: حد نگاه کردن به زن نا محرم نه از روی لذت تا به چه حد است؟

پاسخ: مساله نگاه کردن مرد به بدن زنان نا محرم و همچنین نگاه کردن به موی آنان, چه با شهوت باشد چه بدون شهوت, چه باترس وقوع در حرام چه بدون آن, حرام است. ونگاه کردن به صورت آنان ودستها یشان تا مچ, اگر با شهوت یا با ترس از وقوع در حرام باشد, حرام است. بلکه احتیاط مستحب آن است که بدون شهوت و ترس از وقوع در حرام هم به آن نگاه نکند. و نیز نگاه کردن زن به بدن مرد نامحرم باشهوت و ترس از وقوع در حرام, حرام می باشد, بلکه بنابر احتیاط واجب بدون آن نیز نباید نگاه کند مگر به جاهائی از بدن که معمولا مردها نمی پوشانند . مثل سرودستها و ساق پاها که نگاه کردن زن به این جاها اگر بدون شهوت وخوف وقوع در حرام باشد, اشکال ندارد. و نگاه کردن به بدن زنهای بی باک که اگر کسی آنها را امر به حجاب نماید اعتنا نمی کنند, اشکال ندارد مشروط به آنکه بدون شهوت و ترس ازوقوع در حرام باشد, و در این حکم فرقی میان زنهای کفار و دیگر زنها نیست, و همچنین فرقی نیست میان دست وصورت ودیگر جاهای بدن که معمولا آنها نمی پوشانند.

پرسش: تا چه حد می توان به فرزندان در مورد نماز و حجاب اجبار کرد؟

پاسخ: نسبت به بالغین باید امر به معروف و نهی از منکر کند و بدون اجازه حاکم شرع بنابر احتیاط واجب زدن و مانند آن جایز نیست ولی می تواند از روشهایی مانند منع بعضی کمک ها استفاده نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *