مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

شهرهای مختلف یمن شاهد برگزاری تظاهرات علیه دولت این کشور بود

فهرست مطالب

صدها هزار یمنی پس از نماز جمعه روز گذشته فریاد سرنگونی دولت این کشور را سردادند و تاکید کردند حاضر به سازش بر سر خون شهدایی که در تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند، نیستند.