مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

طرح تروریست‌های سعودی برای خرابکاری در لبنان

پایگاه خبری النشره لبنان فاش کرد که شماری از اتباع سعودی برای اجرای عملیات انتحاری در مناطق مختلف لبنان آماده می شوند.

فهرست مطالب

پایگاه خبری النشره براساس اطلاعات امنیتی خود نوشت: شماری از افراد هم اکنون برای عملیات انتحاری در تعدادی از روستاها و شهرهای لبنانی دارای ماهیت طائفه ای – بویژه بعد از تهدیدات اخیر دو گروه تروریستی داعش و "لواء احرار السنه" آماده می شوند.

این اطلاعات امنیتی حاکی است: افراد یاد شده تابعیت کشورهای مختلف عربی را دارند و کارتهای شناسایی و تابعیت جعلی به همراه دارند.

این اطلاعات نشان می دهد: این عاملان انتحاری مجهز به خودروهای دو دیفرانسیل، سلاح های سبک و نیمه سبک و نارنجک هستند و از محل حضور خود در اطراف شهرک عرسال حرکت کرده اند.

اطلاعات امنیتی حاکی است: این افراد شامل "خیر المحمد" تبعه ۲۸ ساله سعودی با کارت شناسایی فلسطینی جعلی به نام محمد حسین مناع، "جابر جابر مسعود" تبعه ۳۰ ساله سعودی با کارت شناسایی فلسطینی جعلی به نام منذر اسعد ایوب، "فیصل القاسم" تبعه ۴۰ ساله سعودی با کارت شناسایی فلسطینی جعلی با نام دیاب احمد دباح، "جاسم عبدالمعطی" تبعه ۳۰ ساله سعودی با کارت شناسایی فلسطینی جعلی ممدوح محمد رباح و "ماجد فیصل الباقی" تبعه ۳۲ ساله سعودی با کارت شناسایی فلسطینی جعلی با نام ثئر مصطفی الدبان هستند.

مسعد الحسین العراقی تبعه عراقی دارای کارت شناسایی فلسطینی جعلی با نام ابراهیم محمد الاحمد نیز جزء این عاملان انتحاری می باشند.

نیروهای امنیتی لبنان اخیرا نیز توانستند با حمله به هتل محل اسکان دو تروریست سعودی در منطقه الروشه نزدیک سفارت سعودی در بیروت یکی از این  تروریست‌ها را دستگیر کنند.

نیروهای امنیتی به اتاق این دو تروریست حمله کردند که یکی از آنها خود را منفجر کرد و دیگری زخمی و دستگیر شد.

منابع لبنانی گفتند که این دو نفر خود را برای اجرای عملیات تروریستی در لبنان آماده می کردند.