مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

مبلغان وحدت شیعه و سنی را تقویت کنند

فهرست مطالب

مسلمانان باید با هم متحد شوند و اجازه ندهند اختلاف به میان بیاید و مبلغان هم باید با اخلاص که مهم‌ترین رکن محسوب می‌شود به تبلیغ دین بپردازند.
آیت الله نوری همدانی خدمت به مردم را یکی دیگر از وظایف مبلغان دانست و افزود: مردم طلاب را راهنمای خود می‌دانند بنا براین برخورد با مردم باید کریمانه و متواضعانه باشد، همانگونه که انبیا همواره دلسوز مردم بودند.
وی با بیان اینکه تبلیغات باید موثر و مطابق با زمان باشد،گفت :انقلاب افق جدیدی پیش روی همگان قرار داده است و روحانیان باید از این فرصت برای تقویت معنویت در جامعه استفاده کنند.
آیت الله نوری همدانی افزود: اعتکاف نقش موثری در تبلیغات اسلام و تشیع دارد و مبلغان با حضور در این مراسم می‌توانند افراد را با حقایق دین بیشتر آشنا کنند.